Aké je dobré a milé

Aké je dobré a milé
keď bratia žijú pospolu, pospolu
Aké je dobré a milé
keď bratia žijú pospolu

Tak poď to teraz skúsiť, skúsiť s Pánom tiež
no bez bratov a sestier to nezvládneš
bratské spoločenstvo, to je super vec
tam v láske žiť sa učíš, tak skús to ešte dnes