Áno, je to on

Intro

Prechorus: 2x

c#c#Prameň pre AAvšetkých smädných
g#g#Lekár chorých, trápeHHných
Dobrý c#c#Pastier, ktorý AAvedie a chráni
g#g#vytúžený ŽeHHních

HH    CC

Chorus: 2x

c#c#Áno, je to AAon
EEten, čo šiel na HHkríž
Bol c#c#zabitý, no AAvstal
EEJeHHžiš

1:

On EEchcel ti hriechy odpustiť
c#c#preto bol na HHkrAAíž pribiEEtý    HH    AA
EEOn je tvojou oporou
pri c#c#tebe bude HHstAAáť naveEEky

HH    CC

Chorus 2x

Intro 2x

Prechorus

Chorus 2x

INSTRUMENTAL CHORUS 2x

2:

On napĺňa ťa radosťou
milosť dá ti rád každý deň
On víťazstvo ti dá
s ním nebudeš sám, to mi ver

INSTRUMENTAL CHORUS 2X

Chorus 2x

OUTRO