Baránok

intro

chorus: 2x

EETy si ten BaAAránok, ktorý HHsníma hriechy sAAveta
EETy si ten BaAAránok HHs kľúčmi od podsveAAtia
EETy si ten BaAAránok, čo HHslobodu dáAAva
EETy si ten BaAAránok, nebojíHHAAm sa

1:

EESlabý, biedny, HHsám, c#c#k tebe pricháAAdzam
EEv biede ukryHHtý, c#c#hriechom ubiAA
EEOčisť život HHmôj, c#c#bude iba AAtvoj
EEuzdrav rany HHtiež, c#c#ty to dobre AAvieš

prechorus:

f#f#Svoj zrak upieram na HHkríž, f#f#ruky rozopäté HHmáš
f#f#Ty si Baránok BoHHží, f#f#hlas chvály dvíham k tebe AAHHrád

chorus

2:

Prvý, Posledný, Všetko medzi tým
Boh, ktorý bol a je a opäť príde

prechorus

chorus

interlude

bridge: 2x

Chválu ti EEAAHHvzdám
chválu ti E/G#E/G#AAHHvzdám
chválu ti EEAAHHvzdám
Baránok BoAAHHEEží

chorus