Bázeň

 1:

aa Mám bázeň pred tebou, môj GGPán
aana svoj rozum nespolieham DDsa
FF Sám Kráľ mi chodník urovGG
CCodkrýva mi zdroje poznaDDnia

Prechorus:

Ó, Otče FFGGj
ó, Otče aamôj

Chorus:

Bázeň CCpred tebou
GGv nej múdrosť DDzačína
aa Bázeň CCpred tebou
GGpred hriechom DDvystríha
aa Bázeň GGpred tebou

2:

Mám bázeň pred tebou, môj Pán
nepohŕdam tvojou výchovou
karháš jak Otec, ktorý má rád
zahŕňaš ma láskou úprimnou

Prechorus

Chorus 2x

Bridge:

6x

FFMám bázeň pred teGGbou

 2x

Ó, Otče FFGGj