Blahoslavení čistého srdca

intro

1:

hhVedomá som GGsvojej viAAny
hriech f#f#mám pred sebou
hhProsím, odpusť GGmoje vinyAA
of#f#čisť ma krvou
hhTúžim tu byť GGako tíAA
blaf#f#hoslavení hhčistého srdcaGG
oni AAuvidia Bof#f#ha

prechorus: 2x

Nech ti hholeje vylievam GGna nohy
so slzami DDna tvári
zmáčajúc A/C#A/C#vlasy pri tvojich hhnoháchGGDDAA

2:

hhVedomá som GGsvojej vinyAA
no chcem byť

chorus:

Čistá hhnádoba, cez ktorú GGpreteká
prameň DDtvojich vôdAA

Čistá hhnádoba, cez ktorú GGpreteká
prameň DDtvojich vôdAA
tvoja hhnádoba, cez ktorú GGpreteká
prameň DDčistých vôdAA
tvoja hhnádoba, krv BaGGránkova už DDpretekáAA

chorus 2: 2x

Kalich mi hhnapĺňaš až po GGokraj
kalich mi DDnapĺňaš až po AAokraj
kalich mi hhnapĺňaš až po GGokraj
pretekáDDAA

bridge: 2x

Premeň mahh, uvidím GGBoha
premeň maAA, uvidím f#f#Boha
premeň ma, hhJežiš
krv GGtvoja, premeň DDma

(uvidím Boha)

3:

hhBlahoslavení GGčistého srdca
AAoni f#f#uvidia HHBoha