Boží plán

Intro

1:

EEŽil som tak, F#F#že som si užíval
AAsám sebe HHbudúcnosť plánoval
bez zábran na ceste širokej
bol som kráľ v naivnosti svojej

No prišiel deň, keď som to nezvládol
vzdal som sa Pánovi zástupov
teraz mám jasný cieľ pred sebou
mať podiel na kráľovstve Božom

Chorus: 2x

AABoh má plán, EEja ho hľaHHdám
f#f#necúvnem, EEja to nevzDDdám
AAkeď volá, EEodpoveHHdám

ADDmen, aAAleluHHja

Intro

Bridge:

AADnes so srdcom zlomeným
EEpokorený láskou zavoHHlám
DDJežiš, AAbuď môj HHPán
Na hhBožom slove môžem stáť
f#f#túžim hľadať a žiť Boží EEplán

Chorus 2x