Dikh pre ma

Intro

1:

eeDik DDpre CCma
hhavav ajso savo CCsom
hhmire bini prindžaDDres
Dik pre ma
o jilo tuke phuterav
tire rateha man sasťar

Prechorus:

eeADDrakhGGľom, me nekbareder
eekaDDmiGGben, so angle ma avDDľa
a vaš mande muCCľa

Chorus:

GGÓ JeDDžiš, eeó JeCCžiš
Tu GGprindžares man sar me džiDDvav
bial tueete furt korkoro ačuCCvav

2:

Akana
phaglo tire kamibnaha
omukav sar mange tu omukľal
Akana
angle tute šaj terdžuvav
andal miro jilo e giľi džal

Prechorus

Chorus 2:

O Ježiš, o Ježiš
Peskeres phrales kerdžal mandar
šaj baruvav, sar tut bararav

Bridge

Chorus 1 + Chorus 2


Pozri na mňa

Pozri na mňa
prichádzam taký, aký som
poznáš moje hriechy
Pozri na mňa
srdce ti otváram
uzdrav ma svojou láskou

Našiel som najväčšiu lásu
ktorá bola prv, ako ja
a zomrela za mňa

Ježiš, Ježiš
Poznáš ako žijem
bez teba som stále sám

Teraz zlomený tvojou láskou
odpúšťam, ako si mi ty odpustil
Teraz smiem
prichádzať pred teba
z môjho srdca vychádza pieseň

Ježiš, Ježiš
Urobil si zo mňa svojho brata
smiem rásť, ako ťa chválim