Jedine Ježiš

INTRO

1:

AAJedine JeEEžiš
DDJedine ty si AAPán
DDJedine s tebou AAžiť sa oplaEE
AAJedine JeEEžiš
DDJedine ty si AAkráľ
DDJedine tebe AAvšetká moc patEE

Chorus:

Ja AAviemEEDD
zachráEEnil ma, ja AAviemEEDD
OčisEEtil ma, ja AAviemEEDD
MiluEEje ma, ja AAviemEEDD

2:

Jedine Ježiš
Jedine ty si Boh
Jedine v tebe budúcnosť mám
Jedine Ježiš
Jedine ty si ten
s ktorým nikdy nebudem sám

chorus:

Ja Aviem (môj EPán a DKráľ)
zachráEnil ma, ja Aviem (môj EPán a DKráľ)
OčisEtil ma, ja Aviem (môj EPán a DKráľ)
MiluEje ma, ja Aviem (môj EPán a DKráľ)

chorus:

AViem, viem, Eviem, viem, Dviem
zachráEnil ma, ja Aviem, viem, Eviem, viem, Dviem
OčisEtil ma, ja Aviem, viem, Eviem, viem, Dviem
MiluEje ma, ja Aviem, viem, Eviem, viem, Dviem
Ja EEto už AAvieEEAAm

 chorus:

HHViem, viem, F#F#viem, viem, EEviem
zachráF#F#nil ma, ja HHviem, viem, F#F#viem, viem, EEviem
OčisF#F#til ma, ja HHviem, viem, F#F#viem, viem, EEviem
MiluF#F#je ma, ja HHviem, viem, viem, viem, viem
Viem, viem, viem, viem, viem
viem, viem, viem, viem, viem