Ježiš, ty si môj Pán

INTRO:

1: 2x

EEJežiš, HHty si môj c#c#Pán
môj majster a AAkráHHľ
c#c# zlom HHputá hrieAAchu
a slobodu mi EEvráť  HH    AA

CHORUS: 2x

Vždy, AAkeď som slabý, HHty ma posilEEníš
Vždy, AAkeď padám, EE ty mi ruku HHdáš
AA Vždy, keď zhreEEším a G#G#pokánie čiAAním
EE milosť a HHlásku pre mňa EEmáš

2: 2x

Vďaka, slávny Víťaz
veľmi ďakujem
za preliatu krv
a za správny smer

CHORUS 2x

OUTRO