Len tak spočinúť

intro

1:

DDLen tak spočinúť pred teAAbou
a nevravieť hhničGG
DDLen tak byť s tef#f#bouhhGG
DDLen tak spočinúť pred tef#f#bou
a nevravieť hhničGG
DDLen tak byť s tef#f#bouhhGG

interlude

2:

DDLen tak spočinúť pred teAAbou
a nevravieť hhničGG
DDLen tak byť s tebouf#f#
S tebou túžim byť hhhneďGG

DDLen tak spočiniem pred teAAbou
a vyznám s hhbázňouGG
DDty si ten hrozný, f#f#ten hrozne dobhhGG

3:

EESi hoden veľkej oslaHHvy
no kto má dosť c#c#slov?
AASkrátka, EEty si Pán pánov
HHty si Kráľ krác#c#ľovAA

4:

EESi hoden veľkej oslaHHvy
no kto má dosť c#c#slov?AA
A ty si EEso mnou
a ja som s teHHbouc#c#AA

5: 2x

EELen tak spočinúť pred teHHbou
a nevravieť c#c#ničAA

outro