Me kamav te jel paš tu

intro

1:

EEAdadžiHHves kaAAmav pašeder EEte avel
Tuke sa HHdav – AAo bini the o HHdživipen
EESig tosaHHra le AASveto Duchos EEvičinav
le phralenHHca AAthe le pheňenca HHgiľavav

chorus:

Me kaAAmav te jel EEpaš tu
me kaHHmav tut, miro EERaj
Me kaAAmav te jel EEpaš tu
me kaHHmav tut, miro EERaj

2:

Paľikerav tuke, Dadoro, vaš o Čha
Ov pro križos muľa the opre uščiľa
Priminava o maro le dživipnaskro
andro jilo, bararava tut, Bakoro

chorus 2x + 3x


Ja chcem byť pri tebe

Dnes túžim prísť bližšie
Tebe všetko odovzdám – hriechy aj život
Skoro ráno volám na Svätého Ducha
s bratmi a sestrami spievam

Ja chcem byť pri tebe
milujem ťa, môj Pán

Ďakujem ti, Otecko, za Syna
on na kríži zomrel a vstal z mŕtvych
Prijímam chlieb života do srdca
budem ťa uctievať, Baránok