Múdro dávaš

chorus:

eeMúdro GGdávaš kažCCdému z DDnás
CCtúžbu GGslúžiť a v eeláske DDrásť
eeMúdro GGdávaš kažCCdému z DDnás
CCGGtúžbu AArásť

1:

GGSkúsme DDdať CCkúsok vlastných DDsíl
eenech je svet aalepší a my s DDním
GGKráčaDDme aj CCneistí aj smeDD
hhspoločne eeza tým, čo CCdruhých i nás DD

chorus

2:

Zmýšľajme pokorne o iných
nikto z nás nie je bezchybný
Vzájomne si nesme bremená
Ten, čo šiel na kríž, dal príklad všetkým nám

chorus

instrumental chorus

chorus:

f#f#Múdro AAdávaš kažDDdému z EEnás
DDtúžbu AAslúžiť a v f#f#láske EErásť
f#f#Múdro AAdávaš kažDDdému z EEnás
DDAAtúžbu HHrásť