Nad celou zemou

intro

1:

CCNad ceGGlou zemouFF, Pán GGod vekoCCv
nad kažGGdým vrchomFF, každou GGdolinouaa
No mojou GGtúžbouFF, Otče, GGjedinoudd
je, aby FFvládol GGsám Syn tvoCCj

chorus:

CCÓ, GGvládni miFF, vládGGni s mocCCou
v čase GGchvíľ ťažkýcFFh
v krokoch GGúspešnýaach
Len GGty si FFPán nad GGtým, čo mddám
tak prosím FFpríď a GGvládni CCmi

2:

Celým srdcom chcem
celou mysľou tiež
sa ti podobať, Bože nádherný
pre mňa vzácny si, v svete jediný
tak prosím príď a vládni mi

chorus

1

chorus 2x

ddtak prosím Fpríď a Gvládni ddmi
dtak prosím Fpríď a Gvládni ddmi
dtak prosím Fpríď a Gvládni Cmi

 outro