Príď

1: 2x

AAPríď
EEzostúp k nám svojou mocou, PaA/C#A/C#ne
chcem DDvidieť teba rásť vo AAmne
EESvätý, svätý, svätý PaA/C#A/C#ne
(zošli svojho DDDucha)

chorus: 2x

Svätý si DDBoh
svätý si hhPán
svätý si f#f#Boh
EESvätý zostúp k nám

1

chorus 2x

bridge: 2x

AASvätý, svätý, svätý, svätý
svätý, EEsvätý, svätý, svätý
Svätý si A/C#A/C#BohDD
AASvätý, svätý, svätý, svätý
svätý, EEsvätý, svätý, svätý
Svätý si A/C#A/C#PánDD

chorus 4x

outro