Svojim anjelom dá príkaz

intro

chorus: 2x

Svojim DDanjelom dá príkaz o tebe
hhaby ťa strážili AAna tvojich cestGGách

1:

Kto DDpod ochranou Najvyššieho GGprebýva
a kto v AAtôni Všemohúceho sa GGzdržiava
kto povie DDPánovi: moje útočište
v tebe dôveru D7D7mám
pevnosť moja, Bože GGmôj

chorus 2:

Svojim eeanjelom dá D/F#D/F#príkaz o tebe
hhaby ťa strážili AAna tvojich cestách
eanjelom dá D/F#príkaz o tebe
haby ťa strážili CCna tvojich cestách
eanjelom dá D/F#príkaz o tebe
haby ťa strážili AAna tvojich cestE7E7ách

2:

eeOn sám ťa D/F#D/F#vyslobodí z hhosídel AAlovcov
zo eezhubného D/F#D/F#moruGGAA
Svojimi GGkrídlami ťa AAzacloní
a GGuchýliš sa v AAperuf#f#
Svojimi GGkrídlami ťa AAzaclof#f#
a eeuchýliš sa v perutíAA

chorus 3:

Svojim DDanjelom dá eepríkaz o tebe
hhaby ťa strážili GGna tvojich cestách
Danjelom dá epríkaz o tebe
haby ťa strážili Gna tvojich cestách
eeanjelom dá D/F#D/F#príkaz o tebe
haby ťa strážili AAna tvojich cestE7E7ách

4:

Jeho DDpravda je štítom
jeho eepravda pancierom
Nebudeš sa hhbáť hrôzy
nebudeš sa GGbáť moeeru
nebudeš sa DDbáť šípu
Nebudeš sa eebáť moru

Nebudeš hhsa báť, nebudeš sa eebáť
nebudeš sa DDeeť, neboj sahhCC

chorus 4:

Svojim GGanjelom dá D/F#D/F#príkaz o tebe
hhaby ťa strážili AAna tvojich cestách
GGanjelom dá D/F#D/F#príkaz o tebe
hhaby ťa strážili E7E7na tvojich cestách
Ganjelom dá D/F#príkaz o tebe
haby ťa strážili AAna tvojich cestGGách

5:

eeNestihne ťa nijaké D/F#D/F#nešťastie
GGnestihne ťa nijaká AApohroma
eNestihne ťa nijaké D/F#nešťastie
Gnestihne ťa nijaká Apohroma

CHORUS 5: 3x

(Lebo svojim) DDanjelom dá GGpríkaz o tebe
DDaby ťa strážili AAna tvojich cestách

chorus 6:

Danjelom dá eepríkaz o tebe
hhaby ťa strážili CCna tvojich cestGGách

outro