Tiro Kamiben

b7b71:

O Ježiš GGKristus vičinel ajsen sar eetu:
Av! Phir tu CCpal ma, le čačibnaha, pal miro dDDrom

prechorus 1: 2x

O Del pheH7H7nel mre jiCCleske hoj tut GGkamel
phuter o CCjilo, dela tut o kamiDDben

2:

Šunen phralale, das o dživipen le Devleske
a ov bičhavla, le Sveto Duchos, savorenge

prechorus 2: 2x

O Del kamel te del amen o kamiben
kaj te barol andre jile amare

interlude

1 + prechorus 1 2x + 2 + prechorus 2 2x

chorus: 2x

Tiro kaGGmiben mi labol andre eemro jilo
a Tiro GGlav mi lidžal man pal tieero drom
Me kaCCmav te džal duDDreder
tuha te CCdživel hin mekDDfeder
paš tute CCte jel so mekpaDDšeder, miro GGDel

interlude + modulácia

chorus m: 2x

Tiro kaAAmiben mi labol andre f#f#mro jilo
a Tiro AAlav mi lidžal man pal tif#f#ro drom
Me kaDDmav te džal duEEreder
tuha te DDdživel hin mekEEfeder
paš tute DDte jel so mekpaEEšeder, miro AADel


Tvoja láska

Ježiš Kristus volá takých ako ty:
Poď! Poď za mnou, s pravdou, po mojej ceste
Boh hovorí môjmu srdcu, že ťa miluje
otvor si srdce, dá ti lásku

Počúvajte, bratia, dajme život Bohu
a on nám všetkým zošle Svätého Ducha
Boh nám chce dať lásku
aby rástla v našich srdciach

Tvoja láska nech horí v mojom srdci
a tvoje slovo, nech ma vedie po tvojej ceste
Chcem ísť ďalej, žiť s tebou je najlepšie
byť pri tebe čo najbližšie, môj Boh