V srdci mi znie

intro: 2x

DDGGhhGG

1: 2x

V srdci mi DDznie
Hľadajte moju GGtvár
ja hľadám tvoju hhtvárGG

interlude

DD

2: 2x

Len v tebe DDnájdem
to, čo hGGľadám
v tebe som hhnašiel
čo som GGhľadal

3:

Ja DDhľadám a čakám
Ty AAhľadáš a BBčakáš
nech hhhľadám
Sa dáš nájsť
keď GGhľadám a čakám

Keď DDneviem, nevládzem
sám AAprídeš, ma BBzdvihneš
a hhčakáš, kým nájdem
čo GGhľadám

NeoDDdídeš, sám AAprídešf#f#
a hhGGvaš to, po čom DD
po čom AA
moje BBsrdce hhhladGG

Keď DDneviem, nevládzeš
sám A/C#A/C#prídeš, ma zdvihneš
a hhtiahneš ma ďalej
GGcítim, som s tebou

chorus:

DDLen ja a GGty
Len ja a hhtyGG

chorus 2:

Len ja a EEty
Len ja a AAty
Len ja a c#c#tyAA

4:

V srdci mi EEznie
Hľadajte moju AAtvár
ja hľadám tvoju hhtvárAA

outro:

EEHHc#c#AAEEHHg#g#c#c#AA