V srdci mi znie

intro

1: 2x

V srdci mi DDznie: hľadajte moju GGtvár
ja hľadám tvoju hhtvárGG

interlude

2: 2x

Len v tebe DDnájdem to, čo hGGľadám
v tebe som hhnašiel, čo som GGhľadal

3:

Ja DDhľadám a čakám, ty AAhľadáš a BBčakáš
nech hhhľadám, sa dáš nájsť, keď GGhľadám a čakám

Keď DDneviem, nevládzem, sám AAprídeš, ma BBzdvihneš
a hhčakáš, kým nájdem, čo GGhľadám

NeoDDdídeš, sám AAprídešf#f# a hhGGvaš to, po čom DD
po čom AAmá moje BBsrdce hhhladGG

Keď DDneviem, nevládzem, sám A/C#A/C#prídeš, ma zdvihneš
a hhtiahneš ma ďalej už GGcítim, som s tebou

chorus:

DDLen ja a GGty
Len ja a hhtyGG

chorus 2:

Len ja a EEty
Len ja a AAty
Len ja a c#c#tyAA

4:

V srdci mi EEznie: hľadajte moju AAtvár
ja hľadám tvoju hhtvárAA

outro