Deň a noc

f# 
 
 Tvoj je deň, tvoja je i noc
 ja chcem cítiť stále tvoju f# moc
 môj Pane, priviň si ma bližšie
 Ja som tvoj, teba chváliť chcem
 lebo tebe patrí celá f# zem
 môj Pane, priviň si ma bližšie

A/C# 
f# 
 
 Chcem žiť v tvojej A/C# náruči
 chcem žiť v tvojej dlani
 chcem žiť v tvojich f# rukách svätých

f# 
 
Woah, f# priviň si ma bližšie