Eli, Eli

intro

chorus:

Eli, Eli, Eli, lama sabachtani
Eli, Eli, Eli, lama sabachtani

1:

Neviem, čo to znamená
ten tvoj výrok na perách
ale ak len to, aby sme vedeli
že ty vieš ten pocit
jak by Boh ostal v noci

prechorus: 2x

Tak blízky je Pán
on vie, čo je byť sám

2:

Neviem presne, čo to znamená
no verím, som tebou vždy vedená
veď viem, aj ty vieš ten pocit
a pocit je stále len pocit
Muž pevnej mysle dožije sa pokoja

No možno aj ja musím zomrieť
aby som vedela
že hoc sa zdám akoby bez teba
ty rozumieš a ostávam vedená
A za smrťou s hocakým pocitom
dožijem sa vzkriesenia
Dožijem sa vzkriesenia tebou vedená

chorus 2:

Eli, Eli, Eli, lama sabachtani
Eli, Eli, Eli, lama sabachtani

3:

Neviem presne, čo to znamená
no verím, som tebou vždy vedená
veď viem, aj ty vieš ten pocit
a pocit ostane len pocit
Keď pevnú myseľ budem mať
a dožijem sa pokoja

No možno teraz aj ja musím zomrieť
aby som vedela
že hoc sa zdám akoby bez teba
ty rozumieš a ostávam vedená

bridge:

A za smrťou s hocakým pocitom
a za smrťou s hocakým pocitom
a za smrťou s hocakým pocitom
a za smrťou s hocakým pocitom
dožijem sa vzkriesenia

4:

Nie je problém zomrieť
ale zomieranie bolí, najmä ak neviem
či sa smrti dožijem
vo všetkom, v čom len ešte mám umrieť

Budem žiť, budem žiť
budem žiť s tebou
Budem žiť, budem žiť
budem žiť s tebou
Budem žiť, budem žiť
budem žiť v tebe

bridge 2:

A za smrťou s hocakým pocitom
a za smrťou s hocakým pocitom
a za smrťou s hocakým pocitom
dožijem sa vzkriesenia

interlude

Eli, eli, eli
Opona sa trhá zhora nadol