Hoden všetkých chvál

A/C# 
 
 bázni zavriem A/C# oči
zjav mi viac než to, po čom túžim
Hoc len vieA/C# rou vidím
 viem, ty si verný

 Ty dávaš viac A/C# než prosím
krížom si ma vykúpil z temnôt
Neviem viac A/C# než spievať
 pieseň chvál

 Ty si hoden všetkých chvál
 ja ťa A/C# neprestávam vzývať
 Môj kríž si zo mňa sňal
 svoje A/C# ruky budem dvíhať

 Ty si hoden všetkých chvál
 ja ťa A/C# neprestávam vzývať
 Moje ústa si pomazal
A/C# Aleluja

 Ty si hoden všetkých chvál
 ja ťa neprestávam vzývať
 Môj kríž si zo mňa sňal
 svoje ruky budem dvíhať

 Ty si hoden všetkých chvál
 ja ťa neprestávam vzývať
 Moje ústa si pomazal
Aleluja

 Ty si hoden všetkých chvál
 ja ťa neprestávam vzývať
 Môj kríž si zo mňa sňal
 svoje ruky budem dvíhať

 Ty si hoden všetkých chvál
 ja ťa neprestávam vzývať
 Moje ústa si pomazal do chvál

 Môj Pán mi plní túžby
 dal mi D/F# všetko, čo mám
Kráľ ma veľmi ľúbi