Hoden všetkých chvál

1:

V DDbázni zavA/C#A/C#riem oči
hhzjav mi viac GGnež to, po čom túžim
DDHoc len vieA/C#A/C#rou vidím
viem, ty si hhvernýGG

Ty DDdávaš viac A/C#A/C#než prosím
hhkrížom si GGma vykúpil z temnôt
DDNeviem viac A/C#A/C#než spievať
pieseň hhchvGGál

chorus:

Ty si GGhoden všethhkých chvál
ja ťa A/C#A/C#neprestáDDvam vzývať
Môj GGkríž si zo hhmňa sňal
svoje A/C#A/C#ruky buDDdem dvíhať

Ty si GGhoden všethhkých chvál
ja ťa A/C#A/C#neprestáDDvam vzývať
Moje GGústa si pohhmazal
A/C#A/C#AleDDluja

1

chorus 2:

Ty si GGhoden všetDDkých chvál
ja ťa AAneprestáhhvam vzývať
Môj GGkríž si zo DDmňa sňal
svoje AAruky buhhdem dvíhať

Ty si GGhoden všetDDkých chvál
ja ťa AAneprestáhhvam vzývať
Moje GGústa si poDDmazal
AAAlehhluja

chorus 3:

Ty si GGhoden všetDDkých chvál
ja ťa AAneprestáhhvam vzývať
Môj GGkríž si zo DDmňa sňal
svoje AAruky buhhdem dvíhať

Ty si GGhoden všetDDkých chvál
ja ťa AAneprestáhhvam vzývať
Moje GGústa si poDDmazal do AAchvál

bridge: 2x

Môj GGPán mi plní AAtúžby
dal mi D/F#D/F#všetko, čo mám
GGKráľ ma veľmi AAľúbi

chorus 2