Krídla

1:

Dnes E/G#E/G#chcel by AAsom EEkrídla H/D#H/D#mať
E/G#E/G#nádeAAjou EEoplýH/D#H/D#vať

chorus: 2x

E/G#E/G#NespútaAAný v EEsrdci H/D#H/D#byť
k E/G#E/G#nebeAAsám sa EEpriblíH/D#H/D#žiť

interlude

1

chorus 2x

2:

Slobodu mi dávaš
slobodným zostávam

chorus 2: 2x

Nespútaným môžem byť
k nebesám sa priblížiť

outro