Si bližšie

G/H 
 
 Keď hľadím do zeme
G/H 
 je tam toľko toho
 Keď vzhliadnem dohora
 všetko sa mení v nebo

 Keď hľadím do zeme
G/H 
 premýšľam nad teboou
 Keď dvíhnem zrak k tebe
 cítim, že som s tebou

 Si tam v oblakoch, nie
 Si bližšie, než si myslím
 si bližšie, než smiem cítiť
 Ježiš