Sláva Božích mien

c# f# 
 
 Jehovah-Jírec# h
 Boh, ktorý f# vidí a dáva
 a s láskou sa c# stará
 f# tých, čo skladajú v ňom svoju nádej

 Jehovah-Nissc# i
 môj prápor, f# zástava, čo nesiem
 veje nado mnou a c# nesie
 meno f# Kráľa, jeho víťaziacu pieseň

 Jehovah-Shammah
c# 
 je so mnou, stojí tam
f# 
 keď kráčam údolím
 úzkosťou prechádzam

 Úplnou spásou
c# 
 Jehovah-Rafa
f# 
 plač duše v radosť zmení
 je mojím uzdravením

f# c# 
 
 Ty si ten, ty si f# ten
 v ktorom sa skrýva
 sláva Božích c# mien
 V tebe len, v tebe f# len
 je spása, Ježiš

 Dnes už viem, dnes f# viem
 si mocný Ježiš
 v každom z tvojich c# mien
 Ty si ten, ty si f# ten
 môj vzácny Ježiš

c# f# 
 
 K zeleným pastvinám
 nestrádam, všetko mám
 môj pastier vedie ma
 Jehovah-Raah

 Srdcom mi preteká
 pokoj jak rieka
 znie pre teba chválou
 Jehovah-Shalom

f# c# 
 
 Ty si f# ten, ty si ten
 v ktorom sa c# skrýva
 sláva Božích mien
 V tebe f# len, v tebe len
 je spása, Ježiš

 Dnes už viem, dnes f# viem
 si mocný c# Ježiš
 v každom z tvojich mien
 Ty si ten, ty si f# ten
 môj vzácny Ježiš

 Ty si ten, ty si f# ten
 v ktorom sa c# skrýva
 sláva Božích mien
 V tebe len, v tebe f# len
 je spása, Ježiš

 Dnes už viem, dnes f# viem
 si mocný c# Ježiš
 v každom z tvojich mien
 Ty si ten, ty si f# ten
 môj vzácny Ježiš

c# f#