Svätý, svätý

Intro

1:

Čím sa odvďačím Pánovi
za všetko, čo mi dal
vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo

Chorus: 4x

Svätý, svätý
svätý, svätý
svätý, svätý
svätý je Pán

interlude

chorus 2: až do het

Svätý, svätý
svätý, svätý
svätý, svätý
svätý je Pán