Trojjediný

 
Chvála Otcovi na nebi
 chvála Otcovi na nebi
Chvála Otcovi na nebi znie

 Chvála Synovi Božiemu
 chvála Synovi Božiemu
 Chvála Synovi Božiemu znie

 Boh naveky vládne
 Trojjediný vládne
 Boh naveky vládne
 Trojjediný vládne

 Chvála Duchu, čo napĺňa
 chvála Duchu, čo napĺňa
 Chvála Duchu, čo napĺňa nás

 Chvála Bohu na výsosti
 chvála Bohu na výsosti
 Chvála Bohu na výsosti znie