Tvoja láska ma oslobodí

 
 To, keď môžem byť s tebou
 je pre mňa šťastím, môj Pán
 Vedieť, že toho, čo ma  čaká
 už nemusím sa báť 

 Láska, ktorú v tebe mám
 opísať sa nedá
 a moje srdce plače šťastím
 že si si vyvolil
f# že si si vyvolil práve mňa

 Tvoja láska ma f# oslobodí
 z ťažkých pút, čo tlačia ma k zemi
 Tvoja láska mi f# oči otvorí
 ukáže cestu, kde ju nevidím

Láska mi f# dušu naplní
 radosťou, čo nikdy nekončf# í
 Tvoja láska mi 
 to, čo mi chýba

 To, keď môžem byť s tebou
 je pre mňa šťastím, môj Pán
 a moje srdce plače šťastím
 že si si vyvolil
 že si si vyvolil práve mňa