Ty si ten dôvod

 Stále budem tebe slúžiť
 zaplatil si za mňa dlh
f# 
 nemusím už nikdy kráčať tmou

 Stále budem teba ľúbiť
 vyryl si do našich sŕdc
f# 
 istotu, že kráčaš vždy so mnou

 V rukách máš život f# môj

 Ty si ten dôvod
 prečo chcem spievať
 Ty si ten dôvod
 prečo chcem žiť

 Si jediný dôvod
 prečo ti f# chválu vzdávam rád

 Ty si základ, na ktorom môžem
stále pevne stáť
 Si tá nádej, čo mi dáva
silu neprehrať

 Si dôvod, náš dôvod