Závislý

D/F# 
G/H 
 
 Pomôž mi, Duchu Svätý
D/F# hľadieť len na Božiu tvár
 Pomôž mi, Duchu Svätý
G/H zanechať všetko, čo v sebe mám

 Pomôž mi, Duchu Svätý
 len D/F# na Pána sa obrátiť
 Pomôž mi, Duchu Svätý
G/H k nemu sa navrátiť

 Lebo som závislý
 na Božej pomoci
 na Božej pravici
 na tvojej láske

 Som závislý
 na Božej pomoci
 na Božej pravici
 na tvojej láske
 Na tvojej láske

 Veď ja milujem len preto
D/F# lebo tys‘ ma ľúbil prvý
G/H 
 Pohnutý tvojou láskou k D/F# tebe
dvíham svoje ruky
G/H 

 Niečo láka ma tu ostať
D/F# ostať ešte dlhšie s tebou
 a už viem, si to ty, G/H ja už viem, si to ty
 Tvoja láska je tou silou
D/F# čo dá túžbu ísť za tebou
G/H 

 Lebo som závislý
 na Božej pomoci
 na tvojej láske

 Som závislý
 na Božej pomoci
 na Božej pravici
 na tvojej láske
 Na tvojej láske

 Ja milujem len preto, G/H lebo tys‘ ma ľúbil prvý