Závislý

intro

1:

GGPomôž mi, Duchu Svätý
D/F#D/F#hľadieť eelen na Božiu tvár
aaPomôž mi, Duchu Svätý
G/HG/HzanechaCCť všetko, čo v sebe mám

GGPomôž mi, Duchu Svätý
len D/F#D/F#na Pána eesa obrátiť
aaPomôž mi, Duchu Svätý
G/HG/Hk neCCmu sa navrátiť

prechorus: 2x

Lebo som aazávislý
na Božej pomoci
na Božej eepravici
na tvojej láCCskeDD

chorus:

Veď ja GGmilujem len preto
D/F#D/F#lebo eetys’ ma ľúbil prvýaaG/HG/HCCDD
PohGGnutý tvojou láskou k D/F#D/F#tebe
eedvíham svoje rukyaaG/HG/HCCDD

Niečo GGláka ma tu ostať
D/F#D/F#ostať eeešte dlhšie s tebou
aaa už viem, si to ty, G/HG/Hja už viem, CCsi to tyDD
Tvoja GGláska je tou silou
D/F#D/F#čo dá eetúžbu ísť za tebouaaG/HG/HCCDD

prechorus 2x

chorus

prechorus 2:

Lebo som aazávislý na Božej eepomoci, CCna tvojej láDDske

prechorus

OUTRO:

Ja GGmilujem len preto, lebo tys’ ma ľúbil prvý