Meno

d# 
 
 To meno nad každé je
 to meno vždy bude znieť
 V tom mene zmierenie je
 v tom mene zachránení sme

 V tom mene odpustené sú hriechy
 v tom mene víťazmi sme
H/D# 
 V tom mene máme život H7 večný
 to meno nebude prekonané
 To meno je večné

 Je vysoko nad každú vládu a moc
 od vekov až na veky
 Nad každé meno, ktoré vyslovíme
 to meno má Boží Syn

H/D# 
 
 To meno nad každé je
H/D# 
 to meno vždy bude znieť
 V tom mene zmierenie je
H/D# 
 v tom mene zachránení sme

F# 
 V tom mene odpustené sú d# hriechy
 v tom mene víťazmi sme
F# 
 V tom mene máme život g# večný
 to meno nebude prekonané
 To meno je večné

 Je vysoko nad každú vládu a moc
 od vekov až na veky
 Nad každé meno, ktoré vyslovíme
 to meno má Boží Syn

 To meno je Ježiš
 Ježiš je Boží Syn
 Ježiš je nad všetkým

d# 
 
 To meno je Ježiš
 Ježiš je Boží Syn
 Ježiš je nad všetkým
 Ježiš je nad všetkým

g# 
 Ježiš je c# nad všetkým
 Nad všetkým
g# c# 
F#