Redakcia

4334 vymyslel a spravuje Matej Hudáček.

S korektúrou článkov pomáha a zahraničný matroš prekladá Lucka Džurmanová.

Za dizajnom webu stojí talentovaný šikovník, ktorý si prial ostať v anonymite.

S webovými funkcionalitami a hudobno-teoretickou správnosťou pomáha Slavo Džubák.

Za všetky možné fotky sme vďační našim kamarátom, výborným fotografom – menovite: Dominik Bebko, Nora a Jakub Čaprnkoví, Katka Haršányová, Lucka Humajová, Barbora Girmanová, Zuzka Jakabová, Adam Lukáč, Marek Molnár, Anna Opinová, Marek Turčok a mnohým ďalším. Ste skvelí.

Napokon ďakujeme aj festivalu Campfest, projektu Godzone, spoločenstvu Piar a ďalším, ktorí štedro poskytli svoje archívy pre blogy a ďalšie veci.

Ak nás chceš pre chocčo kontaktovať, použi krásny milý voňavý kontaktný formulár vpravo dolu.