Preložené piesne sú nedeliteľnou súčasťou hudobnej kultúry a to platí aj o duchovnej piesni. Množstvo preložených piesní sa v našich chrámoch a modlitebných skupinkách udomácnilo natoľko, že ich už ani nerozlišujeme.Pre tie z nich, ktoré ešte nemajú oficiálnu licencovanú verziu, prípadne nahrávku na riadnom albume, sme zriadili tento profil. Autorizované preklady s riadnym slovenským názvom nájdete podľa umelca, ktorý ich nahral.

Členovia