7 tipov ako vychovať mladý chválový tím (foto: Godzone 2017)


7 tipov ako vychovať mladý chválový tím

Mladí sú budúcnosťou cirkvi, preto je veľmi dôležité do nich investovať, viesť ich, a pomôcť ich tvorivosti a líderskému duchu preraziť na povrch, aby cirkev aj naďalej napredovala a silnela.

Tieto tipy som vyskladala z vlastnej skúsenosti počas misií s mladými za uplynulé roky. Modlíme sa, aby boli požehnaním pre teba, tvoju službu s mladými, i pre celé spoločenstvo.

  1. Začína to tebou

Uvedom si dôležitosť a význam vedenia mladých lídrov chvál, hudobníkov a iných tvorivých umelcov. Neustále vyvyšujeme Božie diela, prehlasujeme jeho vernosť, túžime, aby jeho sláva žiarila čoraz jasnejšie. To so sebou prináša zodpovednosť vychovávať a viesť generáciu, ktorá nastúpi po nás, a dúfať, že oni uvidia a budú konať väčšie veci, než sme videli či konali my – a to všetko v mene Ježiš. Nie je to vzrušujúce?

  1. Nečakaj, buduj

Pred tebou stojí tím mladých, ktorý čaká na to, že odhalíš ich potenciál. Boh do nich vložil dary, talenty a pomazanie. Objav ich, ver v nich, veď ich, pošli ich. Nešetri na svojom čase, povzbudení a múdrosti pre nich, pretože oni za tú investíciu stoja. Maj na pamäti, že Boh má vo zvyku používať nenápadných a tých, o ktorých by si to nepovedal.

  1. Veď mladých k úcte

Buduj v nich úctu k líderstvu, ľuďom, službe a najmä k Bohu. Možno si naplno neuvedomujú tú výsadu, dôležitosť, zodpovednosť a obetu. Prišla som na to, že oni za to nemôžu. Sú generáciou, ktorá sa narodila požehnaná. Možno nepočuli o tých verných ľuďoch, ktorí im museli vydláždiť cestu. Porozprávaj im o nich. Veď ich k vďačnosti a neustále im opakuj PREČO robíme to, čo robíme, a pre KOHO to robíme. Nech ťa nemrzí, ako často to opakuješ.

  1. Je čas poslať a uschopniť, a čas držať sa pri zemi

Dovoľ mladým slobodne sa tešiť a znieť jedinečne, no nezabúdaj, že sa to má diať v srdci chvály. Nauč ich sebavedomiu, no v prvom rade pokore. Dovoľ im užiť si žiaru reflektorov, ale tiež oceniť výsadu neviditeľnej služby. (Čo keby napríklad vedúci chvál po stretnutí oškrabával žuvačky z koberca?)

  1. Rob, čo robíš a prizvi k tomu mladých

Píš s nimi piesne, vytvor rozpis hrania, aby sa k tebe mohli pridať pri vedení chvál, pozvi ich na nácvik starších v skúšobni, rezervuj im miesto v prvom rade pri tebe, z času na čas ich pozvi domov na večeru, a tak ďalej. Najcennejšie lekcie sú tie prirodzené (a zároveň praktické).

  1. Nech je to tá najvzrušujúcejšia a najlepšia vec, akej boli súčasťou

Zažívajte veci, na ktoré nikdy nezabudnú.

  1. Najdôležitejšie zo všetkého – rob z mladých učeníkov Ježiša

Nasmeruj ich na Ježiša a dovoľ mu formovať ich srdcia. V jednej chvíli dokáže to, čo nedokážeme my za celý život. Neustále a vo všetkom poukazuj na neho.

Laura


(Laura Toggs je dcérou pastora Briana Houstona, spolu s manželom Peterom slúžia ako mládežnícki pastori a koordinátori služby Hillsong Young & Free (kde Laura tiež spieva). Hej a navštívili nás s kapelou pred piatimi rokmi v Poprade aj vlani v Trnave. Instagramček tu.)

(Preklad: Lucia Džurmanová. Pôvodný článok je z blogu Hillsong Collected. Použité s dovolením.)