Ako sa pozná dobrá pieseň? (foto: Godzone 2018)


Ako sa pozná dobrá pieseň

Hneď na začiatok je potrebné povedať, že dobrá pieseň je jeden z tých pojmov, ktoré pre rôznych ľudí predstavujú rôzne veci. Niekto si povie, že je to napríklad pieseň, ktorá sa jednoducho zapamätá, ktorá sa ľahko spieva, ktorá chytí za srdce, ktorá je kvalitná. Pre niekoho to môže znamenať čosi úplne iné. V tejto časti sa spolu pozrieme na to, ako takáto pieseň môže vyzerať.

Forma alebo obsah

V úvodnom dieli sme sa zamýšľali nad formou a obsahom. Je náročné ich obe zladiť a väčšinou sa vydarí buď jedno, alebo druhé. Snáď každý súhlasí s tým, že dobrá pieseň vyžaduje kvalitný obsah, rovnako ako aj zvládnutú formu.

Občas máme pocit, že mladí autori tvoria intuitívne a odmietajú nejaké štruktúry či pravidlá. Dobrá pieseň, pravdaže, môže vzniknúť aj takto naslepo. Určite si už ale v živote počul piesne, ktoré po čase začnú nudiť, stráca sa ich význam a vďaka opočúvaným frázam a melódiám pripomínajú niekoľko ďalších pesničiek.

Zdá sa nám, že sa pri vedení chvál alebo kresťanskej tvorivosti kladie veľký dôraz na vnútorný postoj – a je to tak dobre. Biblia nás ale učí, že rovnako ako na postoji srdca Bohu záleží aj na detailoch a remeselnom vyhotovení. Preto vám chceme ponúknuť niekoľko praktických pravidiel, ako písať kvalitné piesne aj po formálnej, aj po obsahovej stránke. Kresťanská pieseň nemá byť len textovo neusporiadaná inšpirácia skrášlená melódiou, ale naozaj hodnotným dielom – čo sa týka jej myšlienky, textu a melódie zároveň. Pozrime sa na tieto tri prvky bližšie.

Myšlienka

Idea, inšpirácia, nápad, pointa… Akokoľvek si to nazveme, ide o dušu piesne, jej hlavné posolstvo. Nespievané hudobné diela, ktoré sú interpretované iba hudobnými nástrojmi, sú označované ako inštrumentálne skladby, piesne to nie sú. Podstatou piesne a umenia ako takého je vyjadrenie myšlienky.

Posolstvo pritom môže byť rôznorodé: pieseň môže byť odpoveďou na tvoju súčasnú situáciu, môže byť víziou, ktorá určí smer celej skupine ľudí, môže byť povzbudením, potvrdením, usvedčením atď. Kresťanská pieseň sa so správnou myšlienkou stáva prorockým kanálom Božích myšlienok. Určite aj ty máš vo svojej minulosti piesne, ktoré tebou pohli, ktoré sa dotkli tvojho vnútra. Slová a vety, o ktorých si vedel, že pochádzajú z Božieho srdca.

Koľkokrát stačí jednoduché vyjadrenie Božieho charakteru alebo našej túžby po ňom. Mňa (Matej) sa napríklad veľmi dotýka refrén starej piesne Ježiš, buď mojím Pánom:

Oheň môjmu srdcu daj / vietor vej na plachtách

buď zmyslom môjho života / Ježiš, Ježiš

Boh si ako inšpiráciu k novej piesni môže použiť čokoľvek. Boh túži, aby sa to, o čom v nebi premýšľa, vyznávalo skrze nás na zemi. Stačí byť vnímavý na Boží hlas.

Prakticky

Pieseň vzniká zrodením myšlienky. Nemyslíme tým, že myšlienka stačí a nepotrebujeme melódiu a text, práve naopak. Existuje veľa piesní, ktoré síce text a melódiu majú, ale myšlienku nie. Nemyslíme len na sekulárnu scénu, ale občas sa to deje aj pri nás, kresťanoch. Akoby sme písali piesne len preto, aby sme piesne vymysleli. Niekedy nejde o celú pieseň, ale vidno to pri jej častiach. Napríklad si autor pomyslí, že dobrý refrén stačí a je úplne jedno, či zvyšok bude vata. Takýto prístup je mrhaním potenciálu. Myšlienka je rovnocenná s hudbou a textom a na výslednej piesni sa výrazne prejaví, ak myšlienka chýba, alebo je nedotiahnutá do konca.

Takisto občas vidíme, ako vznikajú piesne, ktoré sú takpovediac o všetkom a o ničom. Začnú jednou myšlienkou, prejdú druhou a skončia pri tretej. Aj keby hudba i text s danou myšlienkou úplne korešpondovali, v ideálnom prípade by sme nemali skákať z myšlienky do myšlienky. Pieseň má ísť do hĺbky – nie do šírky. Vyberme si jednu myšlienku, tému či ideu a vyjadrime ju melódiou a textom precízne a úplne. Lepšie je pozrieť sa rozličnými uhlami pohľadu na jednu myšlienku, ako pozrieť sa len jedným uhlom pohľadu na veľa rozličných vecí.

Zhrnutie

  • myšlienka je podstata piesne
  • myšlienka kresťanskej piesne vyjadruje, čo chce cez pieseň Boh povedať alebo urobiť
  • myšlienková línia v piesni by mala byť jednotná, plynulá a súvislá

Hudba

Hneď na začiatok treba povedať, že ak nie si hudobník, nevadí. Poznáme mnoho ľudí, ktorí vedia písať výborné texty, ale nevedia hrať na žiaden nástroj. Takisto je tu veľa tvorivých muzikantov, ktorí na počkanie vymyslia desať riffov, ale textárstvo im nejde. Sú ľudia, ktorí zvládajú oboje, ale ak to nie je tvoj prípad, nezúfaj. Rozvíjaj dar, ktorý máš, ale nezabúdaj sa obzerať okolo a pýtať sa. Boh požehnáva svojich povolaných a časom ti dá spolupracovať s človekom, s ktorým sa budeš môcť tvorivo dopĺňať.

Druhá vážna vec je nesnažiť sa byť niekým iným. Je isté, že tvoja tvorba bude vychádzať z hudby, ktorú si počúval v mladosti, alebo ktorú počúvaš v súčasnosti. Nie je to problém, je to súčasť tvojho štýlu a prejavu. Navyše, v žánri, ktorý ti je najbližší, sa ti bude tvoriť najlepšie. Mysli ale na to, že sa nemusíš na niekoho hrať. Do známeho žánru vieš stále priniesť vlastný výraz.

Niekedy sa stane nemilá situácia, kedy sa tvoja pieseň začne podobať na inú existujúcu pieseň. Nič sa nedeje, v takomto prípade je namieste upraviť melódiu, aranž, alebo štruktúru piesne. Niekedy sa tieto veci dejú úplne náhodou, ale platí, že sme Stvoriteľom povolaní k tvorivosti a originalite. Preto sa neboj pustiť aj do zložitejších kompozícií, než sú štyri známe akordy G D e C, alebo sa ich aspoň snaž variovať.

Prakticky

Hudba by mala podporovať text a myšlienku. Hudobná stránka sa dá jednoducho rozložiť na niekoľko prvkov ako rytmus, tempo, melódia a harmónia. Teraz tu nebudeme rozoberať definície a teóriu, ale existuje niekoľko zaužívaných pravidiel.

Radostnú myšlienku vieme podčiarknúť rezkým tempom, peknou durovou harmóniou a rytmikou. Naopak, vážne a hlboké slová je vhodnejšie spievať v pomalšom tempe. Kajúce piesne alebo texty o kríži si priam žiadajú precítenejšiu molovú tóninu. Porovnajme si napr. Tadeášove piesne S tebou si kráčam a Nemôžem bez teba žiť.

Toto platí pri všetkom. Hudba má podporovať myšlienku a text. Nemôže sa stať, že text bude s myšlienkou súhlasiť a hudba nie. Takéto zvláštne mixy existujú, ale treba to pomenovať, striasť si prach z nôh a vykročiť v tvorbe novým smerom.

Zhrnutie

  • byť hudobníkom je užitočné, ale nie nevyhnutné
  • neboj sa byť tvorivý a priniesť niečo nové
  • hudba musí aj bez slov vyjadrovať to isté, čo myšlienka a text

Text

Teraz budeme chvíľku hovoriť o niečom, čo je každému jasné, ale nie každý vie, ako začať.

Za ideálnych okolností by text nemusel naservírovať poslucháčom po lopate celé posolstvo piesne. Na druhú stranu, poslucháči by mali minimálne tušiť, o čom sa spieva. Pozornosť klesá, ak text piesne neprinúti zamyslieť sa, na druhej strane, pri nepochopení môže prísť istá frustrácia. Text piesne by teda mal byť aj poetický, aj zrozumiteľný.

To neznamená, že čisto umelecký text je nezrozumiteľný. Ani nechceme povedať, že veľmi zrozumiteľný, priamočiary text je neumelecký. Majme stále na pamäti, že spievanie kresťanských piesní má poslucháčov priviesť do modlitby a nie iba do počúvania a rozmýšľania.

Zo skúsenosti vieme, že čím viac metafor a lyriky, tým ťažšie je ľudí priviesť do modlitby. Preto je prinajmenšom užitočné, ak by bol refrén (alebo iná nosná časť) čo najpriamejší a čo najviac vystihoval hlavnú myšlienku. Avšak na lyriku netreba úplne zanevrieť, istá poetickosť je to, čo text piesne umelecky pozdvihuje a odlišuje od ostatných. Ďalej je veľmi vhodné, aby bolo jasné, komu, resp. o kom spievame. Myslíme si, že pomenovania a oslovenia ako Ježiš, Otec, Boh, Pán by sa mali nachádzať v každej chválovej piesni. Niekedy sa to do textu skrátka nezmestí, ale vieš to napísať inými slovami. Pokiaľ je ale nejasné, či tvoje vyznanie patrí Bohu alebo frajerke, rozhodne odporúčame niečo prepísať. (Špecifikum môže byť kresťanská pieseň, ktorá nie je výlučne chválová, ale o tom napíšeme niekedy inokedy.)

Prakticky

Text býva občas považovaný za svätú pôdu, nedotknuteľnú tému, do ktorej nikto nemá čo hovoriť. Aj tu však platí niekoľko pravidiel a hneď na začiatok treba povedať, že rovnako, ako sa učíme hrať na nástroj a zlepšovať sa v tom, je potrebné zlepšovať aj svoje textárstvo.

Hudobníci by bez inšpirácie z počúvania hudby nevytvorili nič. Takisto aj ty ako textár, potrebuješ čítať texty. Môžeš začať tým, že sa hlbšie pozrieš na kresťanské piesne, ktoré ti sú blízke, prípadne začneš počúvať nejakého nového umelca. Takisto je veľmi nápomocné čítať poéziu a básnické zbierky. Rozhodne nepovažuj svoj prvý textový výtvor za hotovú vec. Texty potrebujú dozrievať.

Nebojme sa experimentovať so štruktúrou. Pieseň nemusí byť stále sloha – refrén – sloha – refrén – bridž – refrén – refrén. Bohaté hymny (napr. Pred tebou) alebo jednostrofové opakovačky (napr. Studnica) majú niečo do seba. Takisto je veľmi vhodné neopakovať klišé frázy, ktoré poznáme zo známych hitov alebo modlitieb. Pravdaže, môžeš mať pieseň plnú fráz a ľuďom sa možno bude veľmi dobre spievať, ale ty ako autor vôbec neporastieš a takýto text bude z kritického hľadiska veľmi žalostný. Práve tu prichádzajú na pomoc synonymá, vonkajšie inšpirácie a lyrické prvky. Je veľkou výzvou vyhnúť sa náboženskému slangu, písať zrozumiteľne, ľudsky a pritom umelecky. Stvoriteľ nás ale povoláva práve do takejto tvorivosti, takže sa netreba báť. Rozhodujúce je začať a cvičiť.

Veľmi významným faktorom je zrelosť textu. Zrelý text nie je prvoplánový, nie je plytký, nie je zameniteľný s iks ďalšími textami. Text piesne sa v mnohých prípadoch tvorí na fázy. Ak ti napadne dobré spojenie, zapíšeš si to a vrátiš sa k tomu. Neskôr z toho môžeš začať tvoriť niečo ucelenejšie. Veľmi pravdepodobne sa ale stane, že prídeš do bodu, kedy objavíš hluché miesto a v tej chvíli nebudeš schopný nič vymyslieť.

Povedzme napríklad, že ti budú niekde chýbať dve slabiky. Niekto si povie, žiaden problém, napíšem tam môj Pán a je vybavené. A práve to je kolosálna hlúposť. Jednak si sa unáhlil a úroveň textu s každou takouto skratkou klesá a jednak tým kazíme význam tohto slovného spojenia, ktoré je vo svojej podstate veľmi nádherné a hlboké. Preto takéto na pohľad ľahko dostupné slová netreba zneužívať ako vatu alebo barličky. V ideálnom prípade má každé slovo v texte svoj význam. Ak nejakú vetu alebo slovo vymažeš a pieseň v sebe nestratí nič, znamená to, že ide o vatu, ktorú pokojne môžeš nahradiť niečím zmysluplnejším.

Pre takéto hluché miesta je osožné odkladať si rozpracovaný text, písať si inšpirácie či poznámky a priebežne sa k nim vracať. S odstupom času sa zmení aj tvoj pohľad a dokážeš do problémových miest vniesť viac kreativity. Nebojme sa týchto výziev a netvorme lacné piesne len preto, aby sme nejaké mali.

Zhrnutie:

  • text by mal byť umelecký a zároveň zrozumiteľný
  • ako textár sa potrebuješ rozvíjať cvičením a čítaním iných textov
  • vyhýbaj sa známym frázam, tuctovosti a vate
  • dobrý text často potrebuje dozrieť

Záverom

Určite sa nám nepodarilo spísať 100% všetkej skladateľskej múdrosti, ale sme presvedčení, že týchto niekoľko rozumných rád ti jednoznačne pomôže vymýšľať lepšie piesne a zdokonaľovať sa v tom. Takže nezabudni: myšlienka, hudba, text. Venuj každej časti náležitú starostlivosť a uvidíš, že porastieš ty aj tvoja tvorba.

Každý z týchto troch aspektov si tiež rozoberieme v ďalších blogoch. Prajeme ti, aby si získal túžbu rásť v tvorivosti, do ktorej povoláva Boh Stvoriteľ a aby si ako autor mohol rásť nielen v talente a zručnosti, ale aj v kritickom a analytickom myslení. Buď vo všetkom požehnaný.


Ak ťa článok zaujal a máš chuť diskutovať, zapoj sa do našej komunitnej FB skupiny: 4334 parťáci a ďalší slovenskí chváloví ľudia.

Tadeáš Gavala už vyše 12 rokov hrá na klávesy a píše piesne pre skupinu F6. Kapelu tiež manažuje a stará sa o niekoľko ďalších skladateľov a projektov v rámci Umeleckého centra F6. Pôsobil ako lektor v Timothy Worship Centre a dokopy vytvoril či spolupracoval pri vzniku cca 100 piesní.

Matej Hudáček sa už dekádu venuje online kresťanským spevníkom a niekoľko rokov vedie chvály v spoločenstve Nehem v Trebišove. S bratom Jánom publikujú v hudobnom blogu Kopa Vecí, skladaniu piesní sa venuje zatiaľ len v rámci vlastného spoločenstva.