Maj oči otvorené (foto: Anna Opinová 2017 / Campfest)


Maj oči otvorené

Pri vovádzaní ľudí do chvál je dôležité vedieť, čo sa s nimi deje, ako odpovedajú na chválu. Aby si toho bol schopný, musíš občas otvoriť oči a poobzerať, sa čo sa deje naokolo. Buď vnímavý na to, čo robí Boh. Zisti, či ťa ľudia nasledujú, a ak nie, môžeš niečo zmeniť, aby si ich pritiahol späť do chvály.

Je dobré sa naučiť nájsť rovnováhu medzi chválou a starostlivosťou o zhromaždený ľud. Ak sa na nich neustále pozeráš, bude ťažšie chváliť, a budeš ich rozptyľovať. Vyvedie ich to z miery, keď uvidia, že nechváliš, ale namiesto toho ich sleduješ. Ako som už spomínal, ľudí nemôžeš priviesť tam, kde ty sám nie si.

Ak sám zanietene chváliš, ideš príkladom skutočnou chválou, to zapálenie sa rozšíri a stiahne do chvály aj ostatných. Pre vedúceho je to ten najefektívnejší nástroj.

Musíš vedieť, kde sú ľudia. Pamätaj, vedenie chvál je služba, preto musíš začať tam, kde sú oni. Nezačínate na rovnakom mieste, pretože ty si na chválu už pripravený. Sú pripravení chváliť? Občas vieš, že to bude dobrý čas, lebo ľudia vyzerajú nabudene, a v miestnosti už od začiatku môžeš cítiť jeho prítomnosť. Je to akoby Boh čakal na to, kým začneš, aby mohol konať. Také prípady sú vážne super.

Avšak inokedy budeš musieť pripraviť ich srdcia. Predtým, než začnem chvály, sa zvyčajne do mikrofónu pomodlím, pozývam Boha, aby som upriamil pozornosť ľudí na neho. Každý z nich je niekde inde. Ak ich nepripravíš, môže sa stať, že budeš spievať piesne bez toho, aby sa spojili s ním. Niekedy ťa možno Boh pozve do piesne pokánia, aby si ľudí dostal na správne miesto. Buď vnímavý na to, čo robí Boh. Ak to ide ťažko a spozoruješ, že ľudia nechvália, pomodli sa, zisti, či ty sám chváliš (zvládneš to aj popri hraní piesne.) Počkaj, kým ťa Boh nasmeruje. Snáď tieto veci rozlíšiš ešte pred začiatkom a budeš sa môcť primerane modliť, postaviť svoje srdce pred Pána.

Možno si skvelý spevák či gitarista, no keď sa pozabudneš a stratíš sa vo vlastnom svete, vyrušíš ľudí. Keď neustále spievaš priveľmi nahlas, do melódie vkladáš množstvo prepracovaných riffov a príliš sa sústredíš na hudobnú stránku, ľudia ťa nebudú nasledovať. Buď citlivý na ľudí, počúvaj kapelu. Nesúťažíte, spolupracujete. Kontroluj aj seba, máš za úlohu viesť chvály, nie vyčnievať či znieť skvele.

Mimochodom, nemusíš stále spievať. Spev môže byť únavný. Daj ľudom priestor modliť sa vlastnými slovami, vyjadriť chválu po svojom. Začni tým, že zaspievaš vlastnú chválu, namiesto toho, aby si ich vyzval k spievaniu v jazykoch. Spievaj s ľuďmi, si ich súčasťou, odstúp od mikrofónu (ak nejaký máš), a jednoducho ho chváľ. Alebo len načúvaj hlasu ľudu, môže to byť skvelý zážitok. Keď otvorím oči a vidím niekoho naplno odovzdaného Bohu. Keď počujem ako mu niekto zapálene spieva. Keď vidím, že Boh si ma použil. To je to, čo ma zlomí. To je to, prečo vediem chvály. Napĺňa ma to.

Utíš sa na chvíľu, môže to byť mocné. Možno sa objavia slová proroctva či nová pieseň. Využi príležitosť a opýtaj sa Boha, kam ťa chce viesť, načúvaj.

Ak spozoruješ apatiu alebo iný druh duchovného útlaku, môžeš prestať a modliť sa k Bohu. Upriam pozornosť ľudí na modlitbu, ale nerozprávaj k nim alebo s nimi. Mohlo by ich to znechutiť. Keď už raz začneš chvály, snaž sa ich prerušovať čo najmenej. Ak sa pred každou piesňou pomodlíš alebo predstavíš nasledujúcu, vyrušuješ ostatných. Ak im príliš diktuješ čo majú robiť, môže sa ich to dotknúť. Ľudia nechcú, aby nimi niekto manipuloval. Chvála musí byť ich rozhodnutie. Nenúť ich do chvály určitej formy.

Chvála musí byť slobodná. Tvojou úlohou nie je donútiť ľudí chváliť. Ak nechcú, je to ich rozhodnutie. Dovoľ, aby Boh podnietil ich odpoveď.


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová