Modlitbová príprava


Modlitbová príprava

„Chvály by mali byť veľmi citlivo vedené niekým, koho pripravil Duch Svätý. Jednou z najlepších a najdôležitejších vecí, ktoré môže vedúci chvál urobiť predtým, než privedie ľud do chvály, je stráviť čas v intímnom spoločenstve s Pánom.“ (John Wimber)

Úprimne môžem povedať, že vedenie chvál je jednou z emocionálne, fyzicky, mentálne a duchovne najnáročnejších veci, ktoré som kedy robil. Často sa pred chválami cítim zúfalo. Viem, že nemám dosť síl prejsť si tým znova, cítim sa úplne neschopne, deprimovane, nehodne. Je nevyhnutné modliť sa osamote, prosiť Boha o pokoj, milosť, silu, pomazanie. Tiež je dôležité, aby sa za teba modlili aj ostatní. Nie je nič horšie, ako cítiť sa sám počas toho, ako vedieš chvály. Obklop sa dobrými ľuďmi, takými, ktorým môžeš veriť, počítať s nimi a v prípade potreby ich aj vyhľadať.

Pozvi Božieho Ducha, modli sa za nasmerovanie, pýtaj sa Boha, čo chce on. Priprav si srdce, hľadaj jeho tvár, otvor sa pre Boží hlas. Modli sa za obnovenie vzťahu ľudí s ním. Modli sa za premenenie životov. Modli sa, aby sa s ním ľudia stretli po prvýkrát. Modli sa, aby ľudia chválili celým srdcom. Modli sa za slobodu. Modli sa za všetko. Keď sa pred zvukovkou s kapelou pomodlíme, všetko ide oveľa ľahšie v porovnaní s tým, keby sme sa nemodlili. Všetkým to pomôže naladiť sa, sústrediť sa, dostane ich to na správne miesto.

Pred chválami sa priprav najlepšie ako len môžeš. Ak to potrebuješ, pospi si viac než obvykle. Jedz zdravo. Dopredu si premysli piesne. Čo najviac si to uľahči. Najľahšou a najnebezpečnejšou vecou pre lídra je vyhorieť. A ako vždy, pomodli sa.

Častokrát sú chvály so spoločenstvom úplne odlišné od chvál, ktoré sme mali s kapelou. Nevieme spätne zhodnotiť svoj výkon, ale nikdy to nie je také zlé, ako si myslíš. Nenechaj sa odradiť chybami, ktoré ste spravili, každý sa mýli. Ak sa po chválach cítiš zle, popros niekoho, aby sa za teba modlil. Ten pocit je celkom bežný. Často sa stáva, že ja počas chvál nič nepocítim, no ľudia silno prežili jeho prítomnosť. Niekedy Boh chce vidieť, čo je našou motiváciou a pripomína nám, prečo to robíme.

Hudobníci a najmä lídri často čelia duchovným útokom. Tvoja služba neostane bez protivníkovej odpovede. Diabol nevie oceniť našu službu. Nepriateľ urobí čokoľvek, aby narušil Ježišovu chválu – či už nepatrne alebo okato: prasknutá struna, bolesť hrdla, zlyhanie techniky, pokušenie zhrešiť, pýcha, problémy s autom, meškanie hudobníkov, atď. Skúsi čokoľvek. Počas pár stretnutí, kde som viedol chvály, ma neuveriteľne rozbolela hlava a to až tak, že som ďalej nemohol spievať, musel som na chvíľu prestať. Keď spozorujem nejaký útok, dodá mi to odvahu, je to znamenie, že robím niečo dobre. Núti ma to zatlačiť viac. To je dôvod, prečo je modlitba dôležitá.

„…lebo ten, čo je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.“ 1 Jn 4, 4 SEB

Veľkou súčasťou bojov je hriech a rozptýlenie. Je dôležité to, kým si, keď si sám. Daj pozor na to, čo pozeráš, o čom premýšľaš, čomu venuješ svoj čas. Si zraniteľný pred alebo po chválach, ktoré vedieš, najmä vtedy, keď si unavený alebo sám. Tí, ktorí prosia, môžu dostať milosť a odpustenie. Boh si používa pokorných a zlomených. Ak zotrváš v Bohu, v neustálom postoji chvály, zaberie to proti akýmkoľvek pokušeniam, ktoré sa ti postavia do cesty. Je to ten najlepší spôsob, akým sa oslobodiť. Nájdi si niekoho, s kým môžeš rátať, komu môžeš veriť, byť otvorený a modlite sa spolu.


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová