Na záver (foto: Godzone, 2016)


Na záver

Stručne sme si prešli viaceré témy a problémy, ktorým čelíš pri vedení chvál. Je to neustály proces. Nikdy sa neprestaň učiť a zlepšovať sa ako vedúci chvál. Nikdy nebudeš hotový vedúci chvál. Keď sa tak budeš cítiť, znamená to, že si vo svojom povolaní prestal rásť. Boh vás všetkých žehnaj. To, k čomu si ako vedúci chvál povolaný, je úžasná výsada, úctyhodné povolanie. Zjednotiť milióny ľudí, ktorí chvália nášho Tvorcu, všemohúceho Boha.

Ak máš nejaké otázky alebo pripomienky o čomkoľvek, čo bolo spomenuté, alebo keď máš pocit, že som sa k niečomu nevyjadril, napíš mi email, rád ti odpoviem. Moja emailová adresa je samuel [zavináčik] thevineyardchurch.co.uk.

Boh ťa žehnaj.

Samuel Lane

„Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno.“ Heb 13,15 SEB


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál sme publikovali v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová