Nové piesne (foto: Godzone, 2019)


Nové piesne

Aby si udržal chvály sviežimi, potrebuješ nové piesne. Prinesú nový život a povzbudia ľudí. Často odkazujú na to, čo Boh práve robí. Vždy sa obzeraj po nových piesňach, nových spôsoboch vyjadrenia lásky a chvály. Po relevantných piesňach, ktoré uctievajú Boha a inšpirujú teba (a ostatných naokolo) k spevu.

Povedal by som, že reálne môžeš predstaviť 6 až 10 nových piesní ročne. Trochu to záleží na tom, koľko piesní už máte v obehu. Ak ich predstavíš príliš veľa, ľudí po čase unaví znova a znova sa učiť nové texty. Daj im čas, aby tie piesne vstrebali. Ak si to správne načasuješ, ľudia si ich obľúbia a nové piesne prijmú radi. Je nepríjemné, keď sa musia stále pozerať na slová, mýliť sa v melódii a frázovaní. Dobrú pieseň si osvoja rýchlo. Refrén zahraj o čosi častejšie než inokedy. Trochu spomaľ, aby ju ľudia mohli spoznať. Zopakuj ju na viacerých stretnutiach, aby sa ju naučili.

Mnohí si myslia, že predstaviť novú pieseň hneď na začiatku je dobrý nápad, pretože tým neprerušíš rozbehnuté chvály. Niekedy je to naozaj tá najlepšia chvíľa. Ale tiež môže byť ťažké udať tón pre zvyšok chvál. Zistil som, že najlepšou príležitosťou predstaviť novú pieseň je počas zbierky (ak ich mávate), alebo v iných situáciách, kedy hudba nie je centrom pozornosti. Vtedy ľudia počúvajú slová a novú pieseň bez toho, aby ich vyrušila. Znova však zisti, čo hovorí Boh. Môže sa stať, že umiestniť novú pieseň do stredu chvál bude dobrý nápad. Možno aj zahrať ju ako poslednú – záleží to od piesne. Buď citlivý na to, kedy ju predstaviť. Uvedom si, že istý čas potrvá, kým sa ju naučia. Zamerajú svoju pozornosť na ňu. Keď to však dobre načasuješ a všetko bude dávať zmysel, budú ju chcieť spievať aj napriek tomu, že je nová.

Povzbudzujem ťa k tomu, aby si skúšal a písal vlastné piesne. Buď tvorivý, používaj dary, ktoré ti Boh dal. Môžeš sa spojiť s kamošmi, ktorí píšu piesne a nechať si poradiť, možno ich pár napísať aj spolu. Žiadnu pieseň nezaspievaš s väčším zápalom ako tú, ktorú si napísal sám. Tvoja pieseň (ak je dobre napísaná) bude pre ľudí jedinečná. Odzrkadlí, kde sa v danom čase nachádzate. Čím viac budeš písať, tým lepšie piesne vzniknú. Jednoducho povedz, čo povedať chceš.


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová