Praktické záležitosti (foto: Godzone, 2017)


Praktické záležitosti

Chvála v sebe zahŕňa mnoho. To, že máš skúsenosti a talent na hudbu ešte neznamená, že máš aj talent viesť chvály. Platí to aj opačne – ak nemáš pocit, že prekypuješ hudobným nadaním, neznamená to, že nemôžeš viesť chvály.

„…Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce.1 Sam 16, 7 SEB

Hudobná profesionalita však má svoje výhody. Čím skúsenejší si na danom nástroji, tým pohodlnejšie sa budeš cítiť vo vedení chvál. Efektívnejšie a jednoduchšie vovedieš ľudí do chvály. Musíš byť dosť dobrý na to, aby ti ľudia, ktorých vedieš, mohli veriť a v pohodlí chváliť. Potrebuješ sa uistiť, že tvoje hranie nie je rušivý ani bolestivý zážitok. Keď sa budeš príliš sústrediť na hru na gitare, voviesť ľudí do chvály nebude ľahké. Čím lepší však budeš hudobník, tým ľahšie to pre teba bude.

„Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny!Ž 33, 3 SEB

Cvič s nahrávkami, s inými ľuďmi, trénuj, zlepšuj sa, nech je tvoj dar služby Bohu taký dobrý, aký len môže byť. To jeho sa snažíme potešiť. Hraj piesne dovtedy, pokým ich nevieš naspamäť – slová i hudbu. Skúšaj nové veci, nový rytmus, štýl, obmieňaj akordy. Vždy sa snaž poučiť zo svojich skúseností – či už dobrých alebo zlých. To, že sa pomýliš, zabudneš slová, či budeš nevnímavý ešte nie je koniec sveta, no je lepšie zaobísť sa bez takýchto rozptýlení. Mnoho ľudí si ani nevšimne chyby, ale poznačí to čas chvál. (Ak sa pomýliš, neupozorňuj na to ospravedlňovaním sa či grimasami. Jednoducho pokračuj, inak len odvrátiš pozornosť od Ježiša.)


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová