Skladanie kresťanských piesní (foto: GDZN 2018)


Skladanie kresťanských piesní

Asi každý z nás zažil, že pri umeleckej tvorbe je občas veľmi ťažké zladiť obsah a formu. Niekedy sa zaujímame len o obsah a formálnej stránke nevenujeme žiadnu pozornosť. To sú tie pesničky, do ktorých sa celkom dobre modlí, kým ich nepustíš kamošovi, ktorý je výborný hudobník a ten sa začne rozpačito usmievať. Na druhej strane, niekedy sme v pokušení zamerať sa len na formu a remeselne pilujeme pesničku až natoľko, že je súca do rádia, ale vôbec nechytí za srdce.

Obe tieto stránky sú pre mnohých začínajúcich autorov veľkou neznámou a pripúšťame, že umelecká tvorba nie je niečo, čo sa dá naučiť. Múdry človek si ale dá námahu a keď niečo nevie, obráti sa na druhých. Preto sme sa rozhodli dať dokopy tento seriál, kde ti ponúkneme niekoľko názorov, ktoré predkladáme nie ako trvalé riešenia, ale jednoducho ako výsledok našich skúseností a zážitkov. Tadeáš ako dlhoročný hudobník a textár z tej praktickejšej stránky, a Matej ako zberateľ a pozorovateľ z tej teoretickejšej. Občas sa to, pravdaže, pomieša, ale píšeme to s cieľom, aby sme ťa požehnali.

Ako vznikol tento seriál

Pred nejakým časom sme sa rozprávali o nových piesňach a o tom, ako by sa dalo pomôcť začínajúcim autorom so skladaním kresťanských piesní. Tadeáš mal pre vnútornú potrebu vypracovanú akúsi príručku, ktorá sa skladaniu venovala, avšak hľadali sme spôsob, ako tento text dostať medzi ľudí.

Matej túto učebnicu zredigoval a doplnil a dohodli sme sa, že jednoduchým spôsobom bude pustiť to sem, na blog 4334.

Tento seriál tvoria najmä naše poznámky, naše skúsenosti, názory, zozbierané pripomienky a nápady, veci, ktoré fungujú i veci, ktoré nefungujú. Nejde o nemeniteľné pravdy, ani o exaktné encyklopedické poznatky.

Obaja sme z Božej milosti tam, kde sme. Naučili sme sa množstvo princípov a radi by sme sa o ne podelili s tebou. Vo svojich začiatkoch sme aj my hľadali rôznu pomoc, a preto veríme, že tento seriál pomôže mnohým začínajúcim, ale aj pokročilejším autorom.

Chceme ťa hneď na začiatok povzbudiť – či už si tu zablúdil náhodou, alebo sa chceš v písaní zlepšovať – skladať piesne môže každý. Kniha Žalmov nás opakovane vyzýva, aby sme spievali nové piesne (napríklad Ž 33,3 alebo Ž 98,1.) Nové znamená nové. Netreba len prekladať vecičky z Ameriky, potrebujeme nové, aktuálne, presné, prorocké piesne pre Slovensko, pre cirkev, pre nás všetkých.

V Exode zas čítame, že keď Boh zavelil Mojžišovi, aby nechal vyrobiť archu zmluvy, veľkňažské rúcho a niekoľko ďalších predmetov, ktoré si vyžadovali precíznu umeleckú prácu, zároveň s pokynmi dodal zodpovedným remeselníkom aj zručnosť, múdrosť, dôvtip a chápavosť, aby to všetko zvládli postaviť.

Boh ako Tvorca všetkého krásneho povoláva a požehnáva ľudí, ktorí majú tvoriť ďalej. Sme presvedčení, že ak ťa Boh pozýva do skladania nových piesní (a myslíme si, že ťa pozýva), tak ti spolu s povolaním daruje aj potrebný výstroj.

Modlíme sa, aby si aj ty skladal nové, kvalitné kresťanské piesne. Ver nám, ich počet ešte nie je taký, aby sa už nemuseli písať ďalšie. Preto s odhodlaním a bez strachu čítaj tieto kapitoly.

Ak ťa Boh bude k niečomu volať, smelo na to odpovedaj. Boh si môže použiť kohokoľvek. Mňa (Tadeáš), gadža, uschopnil k tomu, aby som skladal aj rómske piesne, v jazyku, ktorý som sa postupne naučil. Ak si používa mňa, môže si používať aj teba. Len vyjdime zo svojho prílišného pohodlia a nechajme sa ním viesť. A Boh nás bezpečne povedie všetkým, čo je pred nami.

Ďalšie články v tomto seriáli budeme pridávať približne v 3-týždňových intervaloch. Neboj sa ich posúvať ďalším ľuďom z tvojho okolia, ktorých by táto téma mohla zaujímať.

Žehnáme ti veľa múdrej odvahy a Božích nápadov pri čítaní.

Kto sme?

Tadeáš Gavala už vyše 12 rokov hrá na klávesy a píše piesne pre skupinu F6. Kapelu tiež manažuje a stará sa o niekoľko ďalších skladateľov a projektov v rámci Umeleckého centra F6. Pôsobil ako lektor v Timothy Worship Centre a dokopy vytvoril či spolupracoval pri vzniku cca 100 piesní.

Matej Hudáček sa už dekádu venuje online kresťanským spevníkom a niekoľko rokov vedie chvály v spoločenstve Nehem v Trebišove. S bratom Jánom publikujú v hudobnom blogu Kopa Vecí, skladaniu piesní sa venuje zatiaľ len v rámci vlastného spoločenstva.