Srdce chvály (foto: Anna Opinová, 2016)


Srdce chvály

Chcem sa ťa niečo opýtať. Povolal ťa do vedenia chvál Boh? Dal ti túžbu priviesť ľudí do jeho prítomnosti? Si ozajstný uctievateľ? Máš víziu pre chvály? Sú chvály tvojou vášňou? Alebo ťa poháňa niečo iné? Dôkladne sa nad týmito otázkami zamysli. A buď k sebe úprimný.

Pre nás vedúcich chvál je dôležité, aby sme mali srdce na správnom mieste. Chvála sa neprejavuje len piesňami, ale aj životom oddaným tomu, aby sme potešovali Ježiša. Ak s Bohom netrávime čas, a chválime ho iba v nedeľu, nie je to skutočným, úprimným prejavom chvály. Neustále musíme mať postoj chvály, snažiť sa byť v jeho očiach svätí a čistí.

„Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania…“ Rim 12,1-2 SEB

Nemôžeš priviesť ľudí niekam, kde sám nie si. Je nevyhnutné vyčleniť si čas, aby sme chválili Boha sami, keď nikoho nevedieme. Potrebujeme s ním tráviť čas, inak sa to na našom vzťahu odrazí. Keď som s ním osamote, hovorí ku mne osobne. Cítim jeho prítomnosť, občerstvuje ma. Dáva mi nové piesne. Vedie ma v každodenných situáciách aj pri vedení chvál.

Svätosť, bohabojná osobnosť, trávenie času s ním a zotrvávanie v jeho prítomnosti – to všetko je veľmi dôležité. Čím viac času stráviš s Bohom, tým viac sa mu budeš podobať, tým skôr rozoznáš jeho hlas. Boh požehná ten čas, ktorý mu venuješ. Vyleje viac pomazania a daruje ti srdce pre chválu. Boh je stále s nami. Ak je tvoje srdce na rovnakej vlne ako to jeho, môžete spoločne pracovať na rovnakej veci. Boh si ťa použije a počas chvál bude cez teba mocne konať.

„Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. “ Jn 15,4 SEB

Je podstatné, aby si sa počas chvál stretol s Bohom, no keď neberieš ohľad na ľudí, stratíš ich. Keď vedieš chvály, slúžiš cirkvi, teda ľuďom. Nenahrádza to tvoj osobný čas chvál, preto by si mal nájsť rovnováhu. Môžeš chváliť a zároveň si všímať, kde sú ostatní. Nestrať sa vo vlastnom svete. Nájdi si čas, kedy môžeš chváliť osamote bez toho, aby si viedol ostatných. Ak nemáš kedy načerpať, nepotrvá dlho, kým vyhoríš.

Keď si emocionálne a duchovne inde, si deprimovaný a nikomu nepomôžeš, ak ich sebecky zavedieš do uzatvorených depresívnych piesní. To isté platí o hudobnom vkuse. Niekedy budeš musieť zahrať piesne, ktoré sa ti nepáčia. Ak tým však poslúžiš cirkvi, zanechaj svoje predsudky, pýchu, túžby a Boh ťa za to požehná.

Nazri do srdca a zisti, prečo chceš viesť chvály. Uisti sa, že to nie je sebecká túžba, kde chceš, aby ťa ľudia videli a počuli. Boh pozná tvoje srdce a pokorí pyšných.

„Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Lk 14,11 SEB

Povolanie chváliť je povolaním slúžiť a vyvyšovať Boha. Neslúži na vystatovanie či hladkanie ega. Je potrebné pochopiť, že to nie je predstavenie. Ak nemáš srdce na správnom mieste, ublížiš ostatným. Ostaň pokorný a sklonený tvárou k zemi pred Pánom. „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.“

Ostaň pokorný, vždy ochotný slúžiť, milovať, učiť sa.


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová