Vedenie chvál (foto: Godzone 2017)


Úvod do vedenia chvál

Chválime jedine preto, aby sme Bohu vzdali česť a slávu. Je hoden chvály bez ohľadu na to, či počas chvál niečo dostaneme alebo nie. Vďaka jeho milosrdenstvu a láske k nám prichádza, a my cítime jeho prítomnosť. Keď príde Boh, dejú sa veci, vylieva na nás svoju milosť. Teší sa z nás, upokojuje nás. Nadobúdame nové porozumenie tomu, kým Boh je a učíme sa načúvať jeho hlasu. Prichádza s láskou a mocou uzdravovať. Premieňa naše životy. Keď Boha aspoň trochu poznáme, ako by sme ho mohli prestať chváliť?

Dúfam, že pre teba bude táto príručka vedenia chvál užitočná. Keď som sa na to pripravoval, prešiel som množstvom prednášok a bol som tým všetkým premožený. Mal som pocit, že ak to všetko nespravím, ako vedúci chvál svoju prácu neodvediem dobre. Bol to ale nesprávny dojem.

Toto vyučovanie nemá byť haldou pravidiel, ktoré ťa budú obmedzovať. Je to len pár vecí, ktoré som sa za tie roky naučil z vlastnej skúsenosti alebo počul od iných. Pár praktických rád, usmernení, ktoré ti snáď pri vedení chvál pomôžu. Nech sa páči, ber alebo nechaj tak, je to na tebe. Vlastne, nemyslím si, že ak ide o oslavu Boha, existujú nejaké skutočné pravidlá.

Dúfam, že sa ti to bude páčiť.

„Podľa mňa v skutočnosti nezáleží na forme chvál alebo štruktúre. Na čom naozaj záleží je skutočnosť chvály. Chválili sme naozaj?“ (John Wimber)

V ďalších dieloch tohto seriálu si prejdeme niekoľko nasledujúcich tém:

 • Vedenie chvál
 • Srdce chvál
 • Modlitbová príprava
 • Praktické záležitosti:
  • Zoznam piesní
  • Podvoliť sa
  • Maj oči otvorené
  • Dynamika
  • Vedenie kapely
  • Nácviky
  • Výber piesní

Modlím sa, aby ti táto príručka bola požehnaním a vystrojila ťa ako vedúceho chvál. Modlím sa, aby pre teba bola užitočná. Aby si nepociťoval bremená pravidiel a obmedzení. Namiesto toho, prosím, aby si našiel vo vedení chvál slobodu. Modlím sa, aby ťa Boh požehnal a on sám ťa učil. Aby si naďalej rástol v obdarovaní, aby ťa pomazal, bol s tebou v každom čase, prišiel s mocou počas chvál v mene Ježiša Krista! Boh ťa žehnaj.

Samuel Lane


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová