Vedenie chvál (foto: Anna Opinová, 2017)


Vedenie chvál

Je skvelé byť zodpovedný za privádzanie ľudí do intímnej chvály so živým Bohom. Je to požehnanie. Pravdepodobne je to tá najuspokojivejšia vec, akú kedy budeš robiť. Tá zodpovednosť ťa však niekedy môže premôcť. Nie je to ľahké, často je to frustrujúce, vyčerpávajúce a vystavuje ťa to útokom.

Povolanie viesť chvály je povolaním k pokore. Musíme rešpektovať dôveru, ktorú do nás Boh pri tomto povolaní vkladá. Musíme byť služobníkmi, ostať pokorní, nezištní, ochotní učiť sa.

Úlohou vedúceho chvál je pritiahnuť ľudí k Bohu. Je to ako snažiť sa dostať všetkých do takého uctievania, akoby v miestnosti nik iný nebol; snažiť sa všetkých povzbudiť v ich vzťahu s Bohom. Chvála je spoločná aktivita, všetci sme jedna rodina. Napriek tomu chcem, aby sa ľudia cítili slobodne a spievali Bohu úplne odovzdane. Nechcem, aby sa zaoberali tým, čo robia ostatní. Nechcem, aby sa pri vstupe do chvál spoliehali na lídra. Chváliť je rozhodnutie, ktoré môžu urobiť len oni sami, a chcem, aby sa do chvály aj sami vedeli dostať. Našou úlohou je ukázať im ako na to.

„Ozajstným vedúcim chvál má byť v skutočnosti Duch Svätý. Duch Svätý riadi chválu cez teba, vedúceho chvál. Musíš byť otvorený tomu, čo robí Duch Svätý, aby ťa mohol viesť pri vedení ľudí. Skutočné chvály sú tie, ktoré vedie Duch Svätý.“ (Carl Tuttle)

Najdôležitejšou vecou, ktorú môžeš pri vedení chvál urobiť, je chváliť Boha osobne. Ak ho zanietene chváliš, ľudia uvidia tvoje oduševnenie. Vtiahne ich a inšpiruje k vlastnej chvále. Tvoj osobný vzťah s Bohom predvádza a učí ostatných ako chváliť, či už piesňami alebo životom v poslušnosti a v Božej láske.

Je dôležité, aby si bol sám sebou. Keď vedieš chvály, nesnaž sa byť niekým iným. Neporovnávaj sa s ostatnými. Nesúťaž s nimi ani v srdci. Ľahko spozoruješ, keď niekto nie je prirodzený. Rob, čo Boh chce robiť cez teba. Si jedinečný. Boh má dôvod, prečo ťa stvoril odlišne. Používaj svoj hudobný štýl a obdarovanie, buď skutočný. Musíš byť sám sebou. Inak to nebude fungovať. Boh chce mať s tebou vzťah, nech si už kdekoľvek. Integrita je mocná vec, Boh ju má rád a ctí si ju.


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová