Výber piesní (foto: Godzone, 2017)


Výber piesní

„Výber piesní by mal byť priamo spojený so schopnosťou vedúceho chvál odhadnúť, kde sa ľudia nachádzajú a múdro, šikovne, s pomocou Ducha Svätého vybrať tie piesne, ktoré najlepšie vystihnú, kde sa ľud práve nachádza.“ (John Wimber)

Keď vyberáš piesne, modli sa, opýtaj sa Boha, akým smerom sa máš uberať. Chváľ ho osamote a prechádzaj si piesne. Buď vnímavý, ktorú z nich ti ukáže. Pri jednej z piesní možno silno pocítiš jeho prítomnosť, no ostatní nemusia. Veľakrát (no nie vždy) mi Boh dá pár piesní, a ja viem, že ich mám zahrať, cítim pri nich nadšenie. Zvyšok piesní zostavím okolo tých, ktoré mi dal. Pri niektorých budeš mať pocit, že sú tie pravé a pri ich hraní pocítiš jeho prítomnosť a pokoj.

Na to, aby chvály boli plynulé a prirodzené, využi texty piesní. Nedovoľ, aby chvály určoval štýl či hudba, nálada alebo reakcia. Aj keď spolu môžu piesne znieť pekne, ešte to neznamená, že nimi privádzaš ľudí do intimity s Bohom. Aj takúto chybu som už spravil. Netvrdím, že hudba nie je dôležitá. Ak to znie dobre, môže to pomôcť, veď hudba je mocným nástrojom od Boha. Ale aby si voviedol ľudí do intimity s ním, použi texty piesní. Bolo by odveci spievať Poď, teraz je čas vzdať chválu polhodinu po začiatku chvál.

Prvá pieseň je dôležitá, mala by pritiahnuť ľudí k Bohu, pozdvihnúť ich z každodennej reality. Postupne však musíš myslieť na to, kam ich chceš dostať. Čo hovorí Boh? Máš ísť do piesne vďaky, radosti, či niekam inam? Pokús sa, aby na seba piesne nadväzovali. Buď vnímavý na to, kde sa ľud nachádza. Možno pocítiš jeho prítomnosť okamžite a môžeš na to odpovedať. Vtedy nie je ťažké chváliť. Inokedy to však nebude také ľahké, budeš musieť vyviesť ľudí z apatie.

Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Ž 100, 4 SEB

Keď budeš istú pieseň používať príliš často, nech je akokoľvek dobrá, raz stratí efekt. Len niekoľkokrát môžeš spievať tie isté slová, ten istý tón dokola. A to aj napriek tomu, že tá pieseň je skvelá. Na chvíľu odlož staré piesne, predstav novú a vráť sa k starým o čosi neskôr, keď budú znova čerstvé.

Uisti sa, že motiváciou pre výber piesne je Božie nasmerovanie, nie čosi iné. Daj pozor, aby si nevyberal piesne podľa toho, ako sa cítiš ty, čím si prechádzaš. Chvála je o velebení Boha, nie o vyjadrovaní tvojho stavu. Tu sa dostávame k službe a pokore.

Mávam obdobia, keď mi je ťažko priviesť ľudí do chvál, prežívam sucho, žiadne zapálenie. Ani samému sa mi nechce chváliť. Ale už zo skúsenosti viem, že keď sa cez to prenesiem, odovzdám svoje pocity, či už je to bolesť, zlomenosť, neistota, odradenie alebo čokoľvek iné, Boh si ťa použije. Vie, kde sa nachádzaš, vie, čo je pre teba ťažké. Musíš mu len dôverovať. Za to ťa Boh vždy požehná.


(Samuel je skúsený vedúci chvál vo Vineyard Church vo Spojenom kráľovstve. Za posledných dvadsať rokov napísal asi 40 piesní a v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ vo Vineyarde v St. Albans. Jeho vyučovanie pre vedúcich chvál publikujeme v 14-tich dieloch s jeho láskavým súhlasom. Spotify & Bio)


Preklad: Lucia Džurmanová