Mária

1:

CCLáskavé GGa nežné dievča – CCMáriGGa
DDpokorná eeako ty túžim CCbyť aj DDja

Láskavé GGa nežné dievča – CCMáriGGa
DDpokorná eeako ty túžim CCbyť aj DDja

CCPánovi GGvždy verná, H7H7plná miloseeti

chorus:

GGÚprimná, DDoddaná,
eeúžasný vzor CCposlušnosti
GGÚprimná, DDoddaná,
FFúžasný vzor CCposlušnosti

interlude

1

chorus

solo

outro