Mária

Láskavé a nežné dievča – Mária
pokorná ako ty túžim byť aj ja

 Láskavé a nežné dievča – Mária
pokorná ako ty túžim byť aj ja

Pánovi vždy verná, H7 plná milosti

Úprimná, oddaná,
úžasný vzor poslušnosti
Úprimná, oddaná,
úžasný vzor poslušnosti