Poklad

1:

DDJežiAAšovi patriť hhchcemGG
DDjeho AAvzácne meno hhnezapGGriem
K DDdruhým AAsmelo nesiem GGpochoAAdeň
ktorej GGsvetlo neAAmá tieň

DDSmiešny AAsom pre tento hhsvetGG
DDvravia AAtakých čudných hhveľa GGniet
DDRád sa z AAchuti nad tým GGzasmeAAjem
a aj GGtak ich miluAAjem

chorus 2x

DDZísAAkal som hhpoklad najGGvzácnejší
DDzísAAkal som hhpoklad žiGGvý a večný

interlude

1

chorus 2

bridge 1: 2x

GGSmeti DDstratiť – AAperlu hhnAAájsť
GGPokuDDšeniam AAodpor hhklAAásť

bridge 2: 2x

GGTmu odmietAAnuť
G/HG/Htmu odmietA/C#A/C#nuť

chorus 2x