Kráľovstvo

Kráľovstvo príď, príď s veľkou mocou
Kráľovstvo nebeské, Kráľovstvo Pravdy
Ježiš je Kráľ, kraľuje s Otcom
Svätý Duch, Tešiteľ, ostáva s nami

 Kráľovstve nauč nás odvážne žiť
ľudí milovať, Bohu slúžiť
 Kráľovstve nauč nás odvážne žiť
ľudí milovať, Bohu slúžiť.