Nekonečná láska

c# 
 
c# 
 Skôr než uzrel som svet
 ty spieval si nado mnou
c# 
 Vždy si bol ku mne tak láska
c# 
 Skôr než dýchať som smel
 vdýchol si život svoj
c# 
 Vždy si bol ku mne tak láskavý

 Ó, ty c# mocná, večná, nekonečná
láska Otca k nám
 ty oc# pustíš stáda, neprestávaš
kým nenájdeš ma

 Nedá sa c# kúpiť, nedá zaslúžiť
 stále dávaš seba viac
 Ó, ty c# mocná, večná, nekonečná
láska Otca k nám

 Skôr, než tvojím som bol
 o mňa si zápasil
 Vždy si bol ku mne tak láskavý
 Aj keď slabý som bol
 ty za mňa si zaplatil
 Vždy si bol ku mne tak láskavý

c# 
 Nie je tma, čo neprežiariš
 vrch, ktorý nezdoláš
 Tak chceš ma nájsť
c# 
 Nie je múr, ktorý nezvalíš
 klam, čo neodzbrojíš
 Tak chceš ma nájsť