Pre teba áno

 
 Nevinný si, odsúdia ťa, vieš
 o ranách, ktoré dotknú sa ťa, vieš
 Prebodnú a vysmejú ťa, vieš
 poznáš nás a predsa ideš  vpred

 Opustený dávaš všetko, vieš
 krv a voda z teba musí  tiecť
 Výdychom mi dych navraciaš  späť
 poznáš ma a predsa šepkáš

 (Za teba) Áno, za teba pôjdem!
 Hoden si prijať, čo strácam
 svoj život za tvoj dám

 Kráčam s tebou, odsúdia ma, viem
 o ranách, ktoré dotknú sa ma, viem
 Prebodnú a vysmejú ma, viem
 poznám ich a predsa idem

 Opustený dávam všetko, viem
 krv a voda zo mňa musí tiecť
 Ĺúbiť ťa cez ľudí vôkol chcem
 keď nevládzem, ma dvíha tvoje

 Moje ústa máš – hovor, po čom túžiš
 moje nohy máš – kráčaj, kam len túžiš
 Moje ruky máš – konaj to, čo túžiš
 moje srdce máš – miluj ako vieš len ty

 (Pre teba) Áno, pošli ma, pôjdem!
 Ohlásim zajatým slobodu
 zlomeným nádej dám