Zjednotení

 
 Pozývaš nás k jednému stolu
 Boží ľud nech ťa oslávi spolu
 v každom z nás buduješ si svoj chrám

 Deň čo deň ťa túžim nachádzať
 tvoju moc a lásku spoznávať
 Len tvoj kríž daroval spásu nám

 
 Ako jedno telo k tebe dvíhame hlas
 spolu voláme Ježiš, ty si náš Pán
 tvoj ľud ako nevesta ku tebe vo
 zjednotení vášňou vidieť kráľovstvo rásť

Haleluja, slávny Boh si ty!
Haleluja, tento národ spieva ti