Pokoj

D/F# 
 
 Jsi dárcem života a dárcem pokoje
 Duchu Svatý, přijď a změň ty postoje
 co ve mně jsou a D/F# nejsou dobré
 co ve mně jsou a nejsou dobré 

 Pokoj, pokoj mi do srdce dej
 když padám, prosím, mě podepírej
 Pokoj, pokoj mi do srdce dej
 svou láskou mě objímej

 Mé srdce se nechvěje a neděsí
 já vím, že stále se mnou jsi
 nad temnotou jsi zvítězil
 nad temnotou jsi zvítězil

 
 
Ne pokoj tohoto světa, ale tvůj

 
 Pokoj vám zanechávám
 pokoj vám dávám